Sälja bilder.

Hem / Sälja bilder

Om du fotograferar mycket och inte vill sälja bilder direkt till privatpersoner så kan du sälja foton på nätet. På så sätt når du snabbt ut till en större mängd människor utan att behöva lägga pengar och tid på att marknadsföra dig och din hemsida.

Sälja bilder online

Nedan har vi samlat några olika alternativ för dig som vill prova på att sälja bilder online.

Sälja bilder till bildbyrå

Ett effektivt sätt att nå ut med sina bilder till en större mängd människor och företag är genom att sälja bilder till en bildbyrå, så kallade ”Stockbilder”. Ofta finns ingen begränsning i hur många bilder du kan sälja, det viktiga är att bilderna är relevanta och är i god kvalité. Om du är intresserad av att sälja bilder så köper exempelvis Mostphotos in svenska, autentiska bilder och ett upplägg där ni delar 50/50 på all försäljning. Du behåller alla rättigheter till bilden, men säljer rätten att använda den. Du kan här även välja om bilden får användas i redaktionella eller kommersiella sammanhang.

Sälja bilder till tidningar

Ett annat sätt är att sälja bilder till tidningar eller bokförlag. Idag finns det en uppsjö av tidningar och bokförlag inom alla möjliga olika branscher. Du kan kontakta en bildredaktör på den tidning eller det förlag som du tror skulle kunna vara intresserad av dina bilder för att höra hur det fungerar där. Vill du sälja bilder till större tidningar som exempelvis Expressen så finns en app som heter Scoopshot där du som fotograf kan ladda upp dina bilder i deras databas och själv bestämma priset för bilden.

5 saker att tänka på när du vill sälja bilder

Om du vill sälja bilder finns det en del regler att tänka på.

  1. Det är viktigt att du har koll på vem som äger de fullständiga ekonomiska rättigheterna när du vill sälja bilder. Vanligtvis har du som fotograf den exklusiva rätten till dina verk men ibland ingås muntliga eller skriftliga avtal som säger annat. Det kan vara svårt att hålla reda på vad som sagts så gör det till en vana att modellen alltid får skriva under ett avtal där ni kommer överens om hur bilden får användas.
  2. Du som fotograf har även rätt att bli erkänd som upphovsman till bilden. Vill du så kan du avstå från den, men den kan aldrig överlåtas till någon annan. Vill du sälja bilder till bildbyrå eller annan uppdragsgivare är det den ekonomiska rätten ni har avtalat om, du har alltså fortfarande rätten att bli erkänd som upphovsman.
  3. Så länge du inte gett någon annan ekonomisk ensamrätt till din bild så får du sälja den vidare hur många gånger du vill.
  4. Även om du som fotograf har upphovsrätt till dina verk så finns det tre fall då samtycke från modell krävs enligt lag. Detta gäller om det är en beställd porträttbild (se 27 § i Upphovsrättslagen), om bilden ska användas i reklamsammanhang (se Namn- och bildlagen), eller när fotot anses vara en personuppgift enligt GDPR.
  5. Är modellen på fotot under 18 år och samtycke krävs enligt någon av punkterna ovan så krävs samtycket från samtliga målsmän. Detta då underåriga inte har rätt att ingå avtal.